Представяне на системата

Представяне на системата