Процеси на ментализация, символизация и импулсен контрол

Процеси на ментализация, символизация и импулсен контрол