Видове WEB базирани приложения

Видове WEB базирани приложения