2. Звена и функции на звената в канала за дистрибуция

2. Звена и функции на звената в канала за дистрибуция