Равнище на безработицата през април 2014 г.

Равнище на безработицата през април 2014 г.