Звездата е с размер два пиксела

Звездата е с размер два пиксела