3. Ранни опити за позитивноправно закрепване на идеята за

3. Ранни опити за позитивноправно закрепване на идеята за