Какво представляват наркотичните вещества?

Какво представляват наркотичните вещества?