Пристрастен към живота, Атанас Русев, България

Пристрастен към живота, Атанас Русев, България