Все автомобили ездят на бензине?

Все автомобили ездят на бензине?