Какво трябва да знам за ДЗИ 2013?

Какво трябва да знам за ДЗИ 2013?