ЕС: носител на мир и просперитет

ЕС: носител на мир и просперитет