Балистика на тяло при свободно падане в земната атмосфера

Балистика на тяло при свободно падане в земната атмосфера