Veliko slovo u pisawu jedno~lanih geografskih pojmova

Veliko slovo u pisawu jedno~lanih geografskih pojmova