Септември 2004 г. - българска асоциация за лизинг

Септември 2004 г. - българска асоциация за лизинг