в PowerPoint 97 формат - Компютърни системи и технологии

в PowerPoint 97 формат - Компютърни системи и технологии