Формат на общообразователен изпит по чужд език на ниво В2 в

Формат на общообразователен изпит по чужд език на ниво В2 в