Готовил ли Сталин нападение на Германию

Готовил ли Сталин нападение на Германию