Конституцiя Украiни - фундамент подальшоi розбудови правовоi держави

Aвтор: Гордієнко М.В., студентка Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництва, Івано-Франківськ, 1999

Конституцiя Украiни - фундамент подальшоi розбудови правовоi держави