Решение № 2 от 20.01.2012

Решение № 2 от 20.01.2012