редакция 1.0 от 7.12.11)

редакция 1.0 от 7.12.11)