Спецификация № 2 от 01.06.2012 г.

Спецификация № 2 от 01.06.2012 г.