1. Избрание председателя и

1. Избрание председателя и