на право заключения договора

на право заключения договора