Старикам везде у нас почет…

Старикам везде у нас почет…