Вх. № .............................. ИСКАНЕ ЗА ФАКТОРИНГ От ..........................

Вх. № .............................. ИСКАНЕ ЗА ФАКТОРИНГ От ..........................