Адамгул кызы А., Асек кызы Ж. к ДРАГС при ПКР

Адамгул кызы А., Асек кызы Ж. к ДРАГС при ПКР