Решения Совета директоров от 06.08.2013

Решения Совета директоров от 06.08.2013