Л.А.Сафина, Л.М.Тахбатуллина, В.В.Хамматова - Дизайн Костюма

Учебник по дизайну костюма

Л.А.Сафина, Л.М.Тахбатуллина, В.В.Хамматова - Дизайн Костюма