Приложение 1. Допрос подозреваемого Харитонова А.С. от 30.07.2010

Приложение 1. Допрос подозреваемого Харитонова А.С. от 30.07.2010