Проект устава от 17.01.11

Проект устава от 17.01.11