21–ე მუხლი giorgis gamogzavnili

21–ე მუხლი giorgis gamogzavnili