Влияние сигаретного дыма на физиологию хлорофитума

Влияние сигаретного дыма на физиологию хлорофитума